ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจนครบาล
https://policeita.com/i/e2459307b


ป.ป.ช. ร่วมมือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แสดงเจตนารมณ์ร่วมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจนครบาล” 88 แห่ง
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2564,13:56   อ่าน 346 ครั้ง