ภาพกิจกรรม
ITA เชิญชวนให้ประชาชนร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
( จำนวน 5 รูป / ดู 23 ครั้ง )
ข่าวประชาสัมพันธ์ทางสถานี ได้จัดสถานที่จอดรถผู้มาติดต่อราชการ
( จำนวน 0 รูป / ดู 18 ครั้ง )
ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อ
( จำนวน 0 รูป / ดู 25 ครั้ง )
กิจกรรมทำบุญ สน.และแฟลต
( จำนวน 4 รูป / ดู 108 ครั้ง )
กิจกรรมจิตอาสา 5 ธันวาคม
( จำนวน 4 รูป / ดู 97 ครั้ง )
กิจกรรมจิตอาสา
( จำนวน 12 รูป / ดู 185 ครั้ง )
วันปิยมหาราช ประจำปี 2564
( จำนวน 15 รูป / ดู 199 ครั้ง )